Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Η Ομάδα Υποστήριξης μητρικού θηλασμού Ρόδου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία που συμπληρώνετε κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς ενημέρωσης πάνω σε θέματα μητρικού θηλασμού και υγείας του παιδιού και της οικογένειας.


Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμεία της ομάδας.

Τα στοιχεία σας ΔΕΝ στέλνονται σε άλλες εταιρίες και δεν προωθούνται σε κανένα άλλο οργανισμό. 

Η ομάδα μας έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά περιορισμένη σύμφωνα με τον νόμο. 

Τα δεδομένα σας θα τηρούμε για χρονικό διάστημα 10 ετών εκτός και αν ο νόμος διαφορετικά προβλέπει. 

Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με την ομάδα ώστε να ενημερωνόσαστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίηση τους, ή την διακοπή της χρήσης τους ή την διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή την φορητότητα αυτών όπως ο νόμος ορίζει. 

Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας να απευθύνεστε στο τηλ.2241003215, ή το e-mail omada.thilasmou.rodou@gmail.com ή στα γραφεία μας. Έχετε το δικαίωμα σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω να αναζητείτε την προστασία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου