Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Όροι διαγωνισμού - 2019 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ!

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο "Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου"  διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο έναν αφυγραντήρα αξίας 250 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τα οποία θα δημοσιευτούν στη σελίδα www.thilasmos.eu μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
O διαγωνισμός αφορά όλους όσους προμηθευτούν 10 ημερολόγια της ομάδας (1 ημερολόγιο = 3 ευρώ) από τις 4 Νοεμβρίου 2018 έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι την ώρα της κλήρωσης (αν γίνει κατάθεση στην τράπεζα θα πρέπει να γίνει το αργότερο μία εργάσιμη μέρα πριν- αποδεικτικό κατάθεσης).Θα αναδειχθούν τόσοι νικητές όσα και τα δώρα που θα κληρωθούν. Ένας νικήτής θα πάρει το μεγάλο δώρο (αφυγραντήρας). Κάθε 10 ημερολόγια αντιστοιχούν σε μία συμμετοχή στην κλήρωση. Αν κάποιος προμηθευτεί 10 ημερολόγια θα έχει 1 συμμετοχές, αν προμηθευτεί 20 ημερολόγια θα έχει 2 συμμετοχές κ.ο.κ. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα που θα ανακοινωθεί σύντομα κατά τη διάρκεια της κοπής της πίτας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου. Όλα τα δώρα παραλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες από το νησί της Ρόδου. Αποστέλλονται δώρα σε άλλα μέρη της Ελλάδος με χρέωση μεταφορικών του παραλήπτη και ευθύνη απόλυτα δική του για την ακεραιότητα των προϊόντων κατά την παραλαβή. Η ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου στέλνει τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αν κατά την παραλαβή βρεθούν ελαττωματικά.  

Η Διοργανώτρια Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο της www.thilasmos.eu.

Οι  όροι του Διαγωνισμού θα φιλοξενηθούν στη ιστοσελίδα της Ομάδας στο διαδίκτυο www.thilasmos.eu. Την οργάνωση και διαχείριση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου.
Χορηγός του μεγάλου δώρου είναι η εταιρία Υδροτεχνική Δωδ/σου ΕΠΕ στο 5ο χλμ Ρόδου - Λίνδου, 85100 Ρόδος. Οι χορηγοί των μικρότερων δώρων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ομάδας μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2019.

1.Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού  αρχίζει στις 04/11/2018 και ώρα 00:00 μ.μ και θα διαρκέσει μέχρι και τις 17/2/2019 (εφεξής η « Ισχύς του Διαγωνισμού»). Αφορά έπαθλο έναν αφυγραντήρα αξίας 250 ευρώ και άλλα μικρότερα δώρα.  Σε περίπτωση δε που η παραπάνω ισχύς του Διαγωνισμού τροποποιηθεί η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευση στο site της στο www.thilasmos.eu, η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.
2.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 18 ετών και είναι χρήστες του διαδικτύου και ταυτόχρονα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό  υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.
3. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις ενέργειες που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» που ακολουθεί στη συνέχεια.
4. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην Ομάδα να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) που θα τηρεί η Ομάδα Θηλασμού.
6. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ομάδας θηλασμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 1ου βαθμού. -. Οι νικητές θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες της παραλαβής του κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας -
10. Η Ομάδα δύναται κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα της Ομάδας, ή τα χρηστά ήθη, κ.λ.π.
11. H Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους και ημερομηνίες συμμετοχής, ή/και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας, ενημερώνοντας σχετικά γι΄ αυτό μέσω της ιστοσελίδας www.thilasmos.eu.
12. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Ομάδα Θηλασμού για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω οποιουδήποτε έντυπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η Ομάδα, ή /και του INTERNET. Έτσι η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
O διαγωνισμός αφορά όλους όσους προμηθευτούν 10 ημερολόγια της ομάδας (1 ημερολόγιο = 3 ευρώ) από της 04 Νοεμβρίου 2018 έως και τις 17 Φεβρουαρίου 2019 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
1. Η ανάδειξη του νικητή θα πραγματοποιηθεί ζωντανά την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της ομάδας υποστήριξης μητρικού θηλασμού Ρόδου.
2. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθεί στη σελίδα της www.thilasmos.eu μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την επιβεβαίωσή τους.
3. Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται  από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της Ομάδας επικοινωνία με τους νικητές -, με σκοπό την ενημέρωση του για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής αρνηθεί για οιοδήποτε λόγο την πίστωση του επάθλου που του αντιστοιχεί, τότε το δώρο θα επιστρέψει την Ομάδα.
4. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, η Ομάδα δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
5. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το έπαθλο/δώρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με χρήματα. 
6. Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των ημερολογίων μητρικού θηλασμού της ομάδας. 
7. Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα, ή άλλως. 
8. Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
’Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:(α) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώσει κάποιος συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορεί να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους. (β) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.(γ) είναι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. (δ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους (τηλέφωνο επικοινωνίας /σταθερό ή κινητό ηλικία, e-mail).(ε) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου(στ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου(ζ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος.(η) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος. θ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν στη Διοργανώτρια εταιρεία τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό και στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί τα ανωτέρω στοιχεία που αυτή συγκεντρώνει στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας.
2. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση omada.thilasmou.rodou@gmail.com και στο τηλέφωνο  6945932345

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου