Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Αιτηση Εγγραφής στην Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για το Μη- Κερδοσκοπικό σωματείο 
"Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου"

Ημερομηνία Αίτησης: ……………………………………………
Επωνυμία φορέα - επιχείρησης:…………………………………………........................
Όνομα – Επώνυμο αιτούντος:  …………………………………………………..
Επαγγελματική Διεύθυνση: ……………………………………………………..
Τ.Κ. : ……………………… Πόλη: ……………………………………………..
Ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………………………….
Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………………………………………
Ποσό δωρεάς:


Υπογραφή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου