Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Η ………………………………………… (ονοματεπώνυμο) του …………………… δηλώνω υπεύθυνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του μη κερδοσκοπικού σωματείου "Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού Ρόδου" ότι ΔΕΝ σχετίζομαι με κανέναν τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με τη βιομηχανία προϊόντων βρεφικής διατροφής και σχετιζόμενων με αυτήν προϊόντων.
Επίσης, δηλώνω ότι έχω συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18) της ηλικίας μου, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, δεν έχω καταδικασθεί για οποιεσδήποτε ατιμωτικές πράξεις και έχω το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.
Σε περίπτωση που αλλάξουν τα παραπάνω δεδομένα μου, δεσμεύομαι ότι θα ενημερώσω αμέσως το Σύλλογο εγγράφως.
Hμερομηνία:


Υπογραφή:Ονοματεπώνυμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου